7 Oude wereldwonderen

De zeven klassieke wereldwonderen zijn beschreven door verschillende Griekse schrijvers, zoals de historicus Herodotos en Antipatros van Sidon. Zij leefden in de vijfde en derde eeuw voor het begin van onze jaartelling.

Het zijn er zeven omdat voor de Grieken het getal zeven een magische betekenis had, dat de totaliteit uitdrukte. Vandaar dat alles uit zeven moest bestaan: zeven planeten, zeven kleuren, zeven wetenschappen, zeven dagen in de week en dus ook zeven wereldwonderen.

De zeven klassieke wereldwonderen bevinden zich in de beschaafde wereld zoals die op dat moment bekend was bij de Grieken: het gebied rondom de Middellandse zee.

Jammer genoeg kennen we de meeste klassieke wereldwonderen alleen nog maar uit de overgeleverde beschrijvingen van de oude Grieken. De piramide van Cheops nabij Cairo is het enige klassieke wereldwonder dat nog bestaat en is een enorme toeristische trekpleister in Egypte.

De 7 oude wereldwonderen zijn:

- Beeld van Zeus
- Vuurtoren van Pharos
- Piramide van Cheops
- Hangende Tuinen van Babylon
- Kolossus van Rhodos
- Mausoleum van Halicarnassus
- Tempel van Artemis

Terug naar de vorige pagina..

© Wereldwonderen.com | Disclaimer | RB-Media Internet Solutions | Webdesign Breda