KOLOSSUS VAN RHODOS

Een 33 meter hoog bronzen beeld van de zonnegod Helios in de haven van Rhodos, gebouwd ter ere van de herdenking van de grote overwinning van Rhodos (305 - 304 v.C.).De Kolossus werd In 226 v.C. vernietigd door een aardbeving, waarna het beeld 900 jaar lang bleef liggen. In 654 werd het beeld door het Arabische leger in kleine stukjes gehakt en als schroot verkocht.

BESCHRIJVING KOLOSSUS VAN RHODOS

De Kolossus van Rhodos was een bronzen beeld van 32 meter hoog. Het beeld stelde de Griekse zonnegod Helios voor en hij waakte over de haven van het Griekse eiland Rhodos. Volgens de legende stond de god Helios wijdbeens boven de haven en liet de schepen tussen zijn benen de haven in en uit varen. Gezien de verhouding tussen de hoogte van het beeld en de breedte van de havenmonding is dit echter heel onwaarschijnlijk.

Opgravingen hebben ook aangetoond dat het beeld iets ten oosten van de huidige Mandraki haven (de oude haven van Rhodos stad, in het uiterste noorden van Rhodos) moet hebben gestaan of zelfs nog iets meer landinwaarts.  

De sokkel van de Kolossus was gemaakt van wit marmer. De voeten en de enkels werden als eerste gebouwd. Verder kreeg het beeld een ijzeren en stenen raamwerk waarover het brons werd aangebracht. Toen het geheel rechtop stond was de Kolossus ongeveer 33 meter hoog. 

Oude geschiedschrijvers beweerden dat, na het omvallen van het beeld, maar weinig mensen de duim van het beeld konden omvatten met hun armen. Nu nog steeds weten we niet precies de juiste afmetingen van de Kolossus. 

GESCHIEDENIS KOLOSSUS VAN RHODOS

De Kolossus was niet alleen een reusachtig beeld, maar vooral een symbool van eenheid voor het volk dat woonde op het prachtige Griekse eiland Rhodos. Griekenland werd in die tijd beheerst door een groot aantal steden dat ieder voor zich volledige autonomie had. Drie van deze steden op Rhodos: Lalysos, Kamiros en Lindos besloten zich te verenigen tot één groot gebied, dit gebeurde in 408 v.C. en het gebied kreeg één hoofdstad. 

Commercieel gezien boerde de stad goed en had het sterke economische banden met Egypte. In 305 v.C. belegerden de Antigonen van Macedonië het eiland in een poging de sterke banden tussen Rhodos en Egypte te breken. Ze konden de stad echter nooit innemen. In 304 werd de vrede gesloten en lieten de Antigonen een ware rijkdom aan militaire uitrusting achter. Het volk van Rhodos verkocht dit allemaal en om de overwinning te vieren werd hiermee de bouw van de Kolossus bekostigd. Dit als beeltenis en ter ere van hun zonnegod Helios. 

De beeldhouwer Chares van Lindos heeft het bouwproject op zich genomen en had daarvoor vele arbeiders in dienst die de bronzen lichaamsdelen vervaardigden. Het bouwen van de Kolossus duurde 12 jaar en het beeld werd voltooid in 282 v.C. In 226 v.C. werd het beeld beschadigd door een aardbeving op zijn zwakste plek: de knie brak. Ondanks het feit dat de Egyptenaren aanboden om de gehele restauratiekosten te betalen, is het beeld nooit gerestaureerd vanwege het feit dat een daarvoor geraadpleegd orakel dit ten strengste afraadde. 

Daarna heeft het beeld bijna een eeuw in brokstukken op de grond gelegen en de haven (deels) geblokkeerd tot in 654 de Arabieren een inval deden op Rhodos. Zij haalden het beeld verder uit elkaar en verkochten het aan een Joodse handelaar uit Syrië. Men zegt dat er 900 kamelen voor nodig waren om de resten van het beeld te vervoeren. 

Ondanks zijn relatief korte bestaan leeft de Kolossus van Rhodos nog steeds voort in woorden als “kolos” en “kolossaal”.