BEELD VAN ZEUS

Het beeld van Zeus stelde de Griekse oppergod voor, tronend op de berg Olympus. Het beeld stond in de Dorische tempel van Olympia, waar de oorspronkelijke Olympische Spelen werden gehouden ter ere van deze god.

BESCHRIJVING VAN HET BEELD VAN ZEUS

Het beeld van Zeus was maar liefst 12 meter hoog en het beeld leek nog eens extra groot doordat de tempel waarin het stond naar verhouding veel te klein was. De voet van het beeld was 6,5 meter breed en ruim 1 meter hoog.

Je kunt de hoogte van het beeld vergelijken met een gemiddeld flatgebouw met 4 verdiepingen. Straboon schreef: "Het beeld is buiten alle proporties: Feidias heeft het beeld zittend gemaakt, maar met zijn hoofd zó dicht onder het plafond dat je de indruk krijgt dat wanneer hij zou opstaan, hij het gehele dak van de tempel er af zou drukken".

Het beeld van Zeus was daarvoor al door welgestelde Grieken veiliggesteld en verplaatst naar een tempel in Constantinopel (het huidige Istanbul). Hier heeft het beeld nog een flinke tijd gestaan totdat het in 462 na Chr. bij een grote paleisbrand ook door brand werd verwoest. \

Van de verscheidene replica’s die daarna werden gemaakt is helaas ook niks meer over. Vandaag de dag is er van de tempel niets over dan wat rotsblokken, de fundering en zwaar beschadigde omgevallen pilaren. 

GESCHIEDENIS VAN HET BEELD VAN ZEUS

Het beeld van Zeus werd in de vijfde eeuw voor onze jaartelling gemaakt door de beeldhouwer Feidias die daarvoor ook al het beeld van de godin Athena had gemaakt in zijn woonplaats Athene. Het beeld moest het pronkstuk worden van de opknapbeurt die de tempel onderging. 

Aan het beeld is ruim 8 jaar gewerkt in een werkplaats die net zo groot was als de tempel zelf. Na deze 8 jaar zijn de verschillende onderdelen van het beeld in de tempel in elkaar gezet. De tempel zelf was ontworpen door de architect Libo(o)n en gebouwd rond 440 voor Chr. 

Het beeld werd gemaakt ter ere van Zeus, voor hem werden eveneens de Olympische spelen georganiseerd. Tijdens deze Olympische spelen stopten de deelnemende landen en volkeren met oorlog voeren. De deelnemende atleten van Klein-Azië, Syrië, Egypte en Sicilië aanbaden allen de god Zeus, koning der goden. 

DE VERNIETIGING VAN HET BEELD VAN ZEUS

Rond 200 voor Chr. Toen het beeld al behoorlijk verweerd en beschadigd was werd het beeld volledig gerestaureerd . De toenmalige keizer van Rome, Caligula, besloot het beeld mee te nemen naar Rome maar tijdens het transport bezweken de stellages onder het gigantische gewicht waardoor dit mislukte. 

Toen de Olympische spelen in 391 na Chr. Werden verboden door keizer Theodosius I werd ook de tempel op zijn last gesloten. 

Olympia werd in de daaropvolgende jaren nog geplaagd door overstromingen, aardbevingen en aardverschuivingen die de tempel zwaar beschadigde. De tempel werd uiteindelijk definitief verwoest door een grote brand. 

Zeus had in zijn rechterhand een beeltenis van Nikè (godin van de overwinning) welke was gemaakt van ivoor en goud. In zijn linkerhand had hij een scepter welke was ingelegd met alle mogelijke en beschikbare metalen en waar een adelaar op was neergestreken. De Griek Pausanias verklaarde in de 2e eeuw dat het gewaad en de sandalen van Zeus van puur goud waren gemaakt.

De troon waar Zeus op zat was bezet met sfinxen en meerdere gevleugelde afbeeldingen van de godin Nikè. Het beeld was verder versierd met giften van koningen en heersers uit die tijd en verder geanimeerd met afbeeldingen van diverse Griekse goden en mythische figuren zoals Apollo, Artemis en Niobes kinderen.