STONEHENGE

Stonehenge bestaat uit een aantal stenen die in een cirkel van 35 meter zijn opgesteld en waarvan de functie nog steeds niet bekend is. Je vind Stonehenge in het kleine Britse dorpje Amesbury in het zuiden van Groot-Brittannië. Het bouwwerk moet zo rond 3100 voor Christus gebouwd zijn.

BESCHRIJVING VAN STONEHENGE, GROOT-BRITTANNIË

Stonehenge bestaat uit een aantal stenen die in een cirkel van 35 meter zijn opgesteld en waarvan de functie nog steeds niet bekend is. Je vind Stonehenge in het kleine Britse dorpje Amesbury in het zuiden van Groot-Brittannië. Het bouwwerk moet zo rond 3100 voor Christus gebouwd zijn. 

Stonehenge omringd zich met talloze mysteries. Zo is het allereerst nog niet duidelijk wat de precieze functie van de Stenen cirkel is geweest. Ook vraagt men zich af hoe men het voor elkaar kreeg deze gigantische stenen zonder moderne hulpmiddelen op hun plaats te krijgen en waar deze stenen vandaan zijn gehaald. 

Omdat de functie van Stonehenge nog steeds niet duidelijk is zijn er talloze verklaringen. Rondom Stonehenge zijn verschillende graven maar ook verbrande mensenresten ontdekt. Dit zou er op duiden dat de plek als begraafplaats/crematorium kan hebben gediend. Ook kan het er op duiden dat het een plaats was waar offers werden gebracht aan de Goden voor bijvoorbeeld een goede oogst. 

Door de positie van de stenen denkt men ook dat Stonehenge is gebouwd om astrologische gebeurtenissen te kunnen voorspellen en verklaren. Zo zou men aan de hand van schaduwen die de zon tussen de stenen veroorzaakt natuurverschijnselen hebben kunnen voorspellen en de tijd/seizoenen hebben kunnen aflezen. 

Na lang onderzoek van de gevonden mensenresten kwam er in september 2008 een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat alle gevonden mensenresten dezelfde ziekte zouden hebben gehad. 

Daaruit wordt nu dus geconcludeerd dat mensen met deze ziekte naar deze plek zouden komen in de hoop genezen te worden. Een ander recent onderzoek van de Britse professor Rupert Till toont aan dat de stenen ook weleens met een heel andere functie kunnen zijn neergezet. Hij maakte namelijk een computermodel van Stonehenge en onderzocht met behulp van dit model wat geluid zou hebben gedaan tussen deze grote stenen. Het bleek dat de stenen zorgen voor een perfecte akoestiek.. hier horen we ongetwijfeld nog meer van. 

GESCHIEDENIS VAN STONEHENGE, GROOT-BRITTANNIË

Na lang onderzoek weet men momenteel dat Stonehenge naar alle waarschijnlijkheid in 4 fases is gebouwd. 

Fase 1
Deze fase zou van 3100 voor Christus tot 2300 voor Christus hebben geduurd en in die fase werd een ringwal met een diameter van zo’n 110 meter aangelegd. Aan de buitenkant van deze wal maakte men een gracht en met het materiaal wat bij het graven van de gracht naar boven kwam werd de ringwal opgehoogd. 

In de ringwal werden twee ingangen gemaakt en men begon met de bouw van de eerste ring van stenen. Deze ring is niet compleet rond en is dus niet af. Men vraagt zich nog steeds af wat hier de reden van is, men vraagt zich ook af wat de reden is van de talloze kuilen die binnen deze ring zijn gegraven. 

Fase 2 
Deze fase zou van 2100 voor Christus tot 2000 voor Christus hebben geduurd en in deze fase werden de meeste van de stenen geplaatst. Hoe men deze stenen heeft geplaatst is onbekend, men had geen moderne bouwapparatuur dus hoe men de zware stenen heeft kunnen stapelen is een raadsel. 

De stenen werden met elkaar verbonden op manieren waarop hout vaak met elkaar word verbonden. Men heeft voorbeelden van de messing-en-groef-binding gevonden en voorbeelden van de pen-en-gat verbinding. 

Fase 3 
Deze fase zou van 2000 voor Christus tot 1500 voor Christus hebben geduurd en in deze fase werden de grote stenen binnen de buitenste ring van Stonehenge in een hoefijzerpatroon geplaatst. De stenen moeten van ver zijn gekomen omdat ze in de buurt van Amesbury niet voorkomen. Hoe men deze grote stenen heeft aangevoerd is dus ook een raadsel. 

Fase 4 
Deze fase zou van 1550 voor Christus tot 1100 voor Christus hebben geduurd en tijdens deze fase werd de laatste cirkel aangelegd. In deze fase werden nog minstens 60 extra stenen geplaatst. 

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de functie, geschiedenis etc van Stonehenge. Het is dus te verwachten dat de hier vermelde informatie in de loop der tijd aangevuld kan worden na nieuwe onderzoeksresultaten.