CHINESE MUUR

De Chinese Muur, die ook wel de Grote Muur of de Muur van 10.000 li (een Chinese afstandsmaat) wordt genoemd, is een verdedigingsmuur van ongeveer 6200 kilometer lang.

BESCHRIJVING VAN DE CHINESE MUUR IN CHINA

De Chinese Muur, die ook wel de Grote Muur of de Muur van 10.000 li (een Chinese afstandsmaat) wordt genoemd, is een verdedigingsmuur van ongeveer 6200 kilometer lang. De muur staat in het noorden van China en leidt van een groot herbouwd fort 300 kilometer ten oosten van Peking tot aan het plaatsje Lop Nur in de regio Sinkiang. 

Volgens sommige berekeningen is het materiaal dat gebruikt is voor de muur, genoeg om een kleine muur van twee en een halve meter hoog en 1 meter dik, te bouwen rondom de evenaar. De Chinese muur is het enige door mensen gebouwde object dat vanuit de ruimte waarneembaar is. 

GESCHIEDENIS VAN DE CHINESE MUUR IN CHINA

Met de bouw van de Chinese Muur werd rond het jaar 200 voor onze jaartelling begonnen in opdracht van de eerste Chinese keizer Qin Shi Huangdi, die China heeft verenigd na een periode van onderlinge strijd. De eerste muren waren gemaakt van leem en klei. Pas later werden de veel stevigere bakstenen uitgevonden en gebruikt, zodat ook uitkijktorens op de muur konden worden gebouwd. 

Met name de originele lemen delen raakten in verval, maar tijdens de Ming-dynastie in de 14e tot en met de 17e eeuw werd de muur hersteld. Daarbij werden ook ontbrekende stukken muur opgevuld zodat de gigantische aaneengesloten muur ontstond zoals we die nu kennen. 

De Chinese muur diende als verdedigingswal tegen aanvallen van volken uit het noorden. In het begin de Hunnen en in de latere eeuwen ook de Mongolen en de Mansjoes. Continue vielen deze volken China binnen via de noordelijke grenzen. Elke nieuwe Chinese heerser zat met het dilemma wat te doen tegen deze aanvallen van de barbaren. 

De Chinezen hadden eigenlijk vier keuzes: 
Keuze 1: het organiseren van oorlogen tegen de aanvallers, aanval is de beste verdediging. 
Keuze 2: het maken van verdedigingsplaatsen 
Keuze 3: een diplomatieke en economische band aangaan met de aanvallers 
Keuze 4: een gigantische muur bouwen om de aanvallers te weren 

Alle 4 bovenstaande keuzes zijn in de verschillende dynastieën ten uitvoering gebracht. Uiteindelijk bleek het organiseren van oorlogen te risicovol en te kostbaar. De verdedigingsplaatsen waren te statisch en reageerden daarom te traag op de dreigingen. Keuze 3 was in enkele gevallen succesvol maar liep altijd stuk omdat de Chinezen zich te goed vonden en totaal niet naar de andere partij wilde luisteren. 

Uiteindelijk werd het dus keuze 4, het bouwen van een gigantische muur. Er zijn 3 dynastieën geweest waarin aan de bouw van de muur is gewerkt, de Qin-, Han- en Ming-dynastie. Bij de totale bouw van de muur die minstens 2000 jaar duurde zijn naar schatting twintig staten en dynastieën betrokken geweest. 

Tijdens de Qin dynastie werden de eerste losse delen van de muur met elkaar verbonden. Het belangrijkste doel was toen de bescherming van het land tegen de Hunnen. 

Tijdens de Han dynastie werd de muur verder uitgebouwd naar het westen, tot in de Gobi woestijn om het groeiende keizerrijk te beschermen. Het hoofddoel van de muur was dit keer om de welbekende zijderoute en de handel langs deze route te beschermen. 

Tijdens de Ming dynastie werden de grootste delen van de muur gebouwd. Het grootste deel van de huidige voor ons zichtbare muur is tijdens deze dynastie gebouwd om de Mongolen buiten de deur te houden nadat deze verslagen waren. 
Tot vandaag de dag wordt getwijfeld aan de effectiviteit van de Chinese muur. De muur heeft aanvallende volken meerdere malen tegen kunnen houden. Slechts wanneer een dynastie was verzwakt werd het mogelijk toch China binnen te vallen, dit is in totaal slechts 2 keer gelukt. 

De Chinese muur zou eventueel zelfs de bron van alle onrust langs de grens kunnen zijn geweest. De aanvallende volken waren geen boeren maar handelaars die afhankelijk waren van de handel met China om te overleven. Zonder handel met China geen werk dus moesten ze eigenlijk de grenssteden wel overvallen. Misschien had China dus beter met de vijand kunnen onderhandelen dan ze te negeren en buiten te sluiten door middel van de muur.