CHICHEN ITZA

Chichén Itzá was een belangrijke stad van de Maya´s, gelegen op het schiereiland Yucatán in Mexico. In deze stad staat onder andere de Piramide van Kukulcán die is opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO. Chichén Itzá kwam pas in de negende eeuw tot bloei, dit is relatief laat in de geschiedenis van het Mayarijk.

BESCHRIJVING VAN CHICHÉN ITZÁ, MEXICO

Chichén Itzá was een belangrijke stad van de Maya´s, gelegen op het schiereiland Yucatán in Mexico. In deze stad staat onder andere de Piramide van Kukulcán die is opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO. Chichén Itzá kwam pas in de negende eeuw tot bloei, dit is relatief laat in de geschiedenis van het Mayarijk. 

Chichén Itzá ligt vlakbij de rand van de oude, grote krater van Chicxulub. Deze krater is gevormd door de meteorietinslag die volgens de algemeen geaccepteerde theorie een eind maakte aan het bestaan van de Dinosauriërs. Chichén Itzá betekent in Maya: `bronnen van de Itzá`. 

Chichén Itzá is één van de allermooiste ruïne steden van de wereld. De kalksteen waaruit veel gebouwen gemaakt zijn, geeft een prachtig wit stralend effect. De El Castillo tempel in trap piramide vorm is rond 800 door de Maya’s gebouwd over een oudere piramide heen. De tempel fungeert als kalender. Over deze kalenderfunctie is voor die tijd extreem goed nagedacht: de 18 niveaus van de piramide corresponderen met de 18 maanden waaruit de Maya kalender bestond, het totale aantal treden is 365 (dagen per paar) en het aantal separate vlakken op de zijkanten van de piramide aangebracht is 52, dit was het aantal jaren in een soort Maya eeuw equivalent. 

De sfeer in Chichén Itzá was vergeleken met de andere Maya sites die onderzocht zijn waarschijnlijk veel oorlogszuchtiger. Zo zie je veel krijgers, adelaars die harten uit levende mensen rukken en doodshoofden terug in de versieringen in de stad. Niet bepaald vredelievend dus. Ook afbeeldingen van Quatzalcoatl, de gevederde slang in mensengedaante die bij de Tolteken, Mixteken en Azteken de god van het water, de vruchtbaarheid, sterren, maan en wind was zijn teruggevonden. Het Platform van Venus in Tolteekse stijl ziet er ook niet echt vredelievend uit. 

Een andere god die veel afgebeeld wordt bij Chichén Itzá is de regengod Chac. Op de Tempel der Krijgers prijkt een beroemde Chac-Mool (regengod in mensengedaante met een offerschaal in zijn handen).

GESCHIEDENIS VAN CHICHÉN ITZÁ, MEXICO

Chichén Itzá dateert uit de zesde eeuw en bleef een belangrijk religieus centrum tot circa 1200 na Christus. Veel van de gebouwen die we nu bewonderen zijn gebouwd of herbouwd in de Laat Klassieke Periode. 

Volgens een andere legende werd de stad rond het jaar 1000 gesticht door Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl, maar waarschijnlijk bestond de stad al eerder en werd hij alleen veroverd door Topiltzin. In deze periode had de heerschappij van de Maya´s, met zijn totalitaire vorsten, al zijn beste tijd gehad. Chichén Itzá werd voor die tijd iets democratischer bestuurd en stond wat meer open voor de eigenheid van mensen uit de veroverde gebieden. 

Zo werd Chichén Itzá een bestuurscentrum van een veel groter gebied dan de Maya`s daarvoor hadden veroverd en gecontroleerd. Het zuidelijke gedeelte van Chichén Itzá werd gebouwd door de Itzáes. Dit was een Mayagroep die een variant van het Yukateeks Maya spreekt. Het Itzá wordt heden ten dage nog steeds gesproken in bijvoorbeeld het dorp San José. 

De watervoorziening in Chichén Itzá was een groot probleem. Men was vooral aangewezen op onderaardse bronnen die gevormd waren door het instorten van stukken kalksteen. Eén van deze bronnen is de Heilige Cenote bron. Deze bron heeft een diameter van 60 meter en is 35 meter diep. De Maya’s brachten hier offers aan de regengod. Deze offers bestonden uit kinderen en jong volwassenen die onder andere met goud in de bron geworpen werden. 

In 1904 vond Edward Thompson - een Amerikaan die het gehele opgravinggebied gekocht had - bij het dreggen van de bron ladingen skeletten en offergaven. Personen die dachten dat de Maya’s vredelievende mensen waren konden hun beeld toen wel iets bijstellen. 

Rond de tiende eeuw raakte Chichén Itzá tijdelijk in verval na een massaal vertrek van de Maya bevolking . De redenen voor dit massale vertrek zijn niet duidelijk en de geleerden zijn het daardoor zelfs oneens of de stad überhaupt in verval raakte. De aanname dat dit vertrek veroorzaakt werd door landbouwproblemen kan van tafel geveegd worden omdat de bodems bijzonder vruchtbaar zijn. 

Rond de tiende eeuw raakte Chichén Itzá tijdelijk in verval na een massaal vertrek van de Maya bevolking.

De redenen voor dit massale vertrek zijn niet duidelijk en de geleerden zijn het daardoor zelfs oneens of de stad überhaupt in verval raakte. De aanname dat dit vertrek veroorzaakt werd door landbouwproblemen kan van tafel geveegd worden omdat de bodems bijzonder vruchtbaar zijn. 

In de elfde eeuw trokken de Maya`s weer terug naar de stad, direct gevolgd door Tolteekse bezetters die de stad veroverd zouden hebben. Ook hierover heerst weer massale onzekerheid onder de geleerden, tegenwoordig doen zelfs ideeën de ronde dat de Maya`s alleen handel bedreven met de Tolteken uit Centraal Mexico en dat hierdoor de cultuuruitwisseling optrad.