Geschiedenis
De tempel is gebouwd ter ere van de godin Artemis van de jacht, de natuur en de geboorte. Ondanks dat de funderingen van de tempel al stammen uit de 7e eeuw voor Christus werd de tempel zelf pas rond 550 voor Christus gebouwd.

De tempel had niet alleen religieuze doelstellingen maar deed ook dienst als marktplaats voor de bevolking. De tempel werd bezocht door kooplieden, toeristen, handwerkslieden en koningen die de godin eerder door hun winsten met haar te delen.

De vernietiging

Helaas werd de tempel van Artemis in de nacht van 21 juli 356 voor Christus in brand gestoken door Herostratos. De reden van de brandstichting was dat de man zijn naam voor eeuwig vast wilde leggen. Dat is hem dus goed gelukt want we schrijven er nog steeds over. Jammer genoeg voor hem werd hij wel direct ter dood veroordeeld en terechtgesteld.

In de nacht van de brandstichting werd Alexander de Grote geboren. De geschiedschrijver Ploutarchos schreef later dat de godin zó druk doende was met de begeleiding van de geboorte van Alexander de Grote dat ze vergat haar tempel tegen de brandstichting te beschermen.

In de 20 jaren na de brandstichting werd de tempel geheel herbouwd. De tempel werd vanad dat moment tempel E genoemd. Toen Alexander de Grote later Klein-Azië veroverde besloot hij te helpen met de herbouw van de tempel. Paulus had ondertussen grote moeite om in Efese het Christendom te verkondigen omdat men wilde niet wijken van hun geloof in de godin Artemis.

Toem de tempel voor de tweede keer werd verwoest, dit keer door de Goten in 262 besloten de gelovigen de tempel opnieuw te gaan herbouwen. In de 4e eeuw waren echter de meeste mensen alsnog bekeerd tot het Christendom en verlor de tempel zijn religieuze waarde.

Johannes, patriarch (bisschop) van Constantinopel, ook wel Chrysostomos (guldenmond) genoemd, heeft de tempel in 401 de nekslag toegediend en tot de grond toe verwoest. Later werd Efese geheel verlaten en pas in de 19e eeuw werd de plaats weer opgegraven.

De graafwerkzaamheden hebben de funderingen van de tempel blootgelegd. Men heeft nog geprobeerd de tempel te herbouwen maar verder dan een paar zuilen is men voorlopig niet gekomen. Delen van de tempel van Artemis zijn nu te zien in het British Museum in Londen.


Terug naar de vorige pagina..
© Wereldwonderen.com | Disclaimer | RB-Media Internet Solutions | Webdesign Breda