Geschiedenis
Chichén Itzá dateert uit de zesde eeuw en bleef een belangrijk religieus centrum tot circa 1200 na Christus. Veel van de gebouwen die we nu bewonderen zijn gebouwd of herbouwd in de Laat Klassieke Periode.

Volgens een andere legende werd de stad rond het jaar 1000 gesticht door Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl, maar waarschijnlijk bestond de stad al eerder en werd hij alleen veroverd door Topiltzin. In deze periode had de heerschappij van de Maya´s, met zijn totalitaire vorsten, al zijn beste tijd gehad. Chichén Itzá werd voor die tijd iets democratischer bestuurd en stond wat meer open voor de eigenheid van mensen uit de veroverde gebieden. Zo werd Chichén Itzá een bestuurscentrum van een veel groter gebied dan de Maya`s daarvoor hadden veroverd en gecontroleerd.

Het zuidelijke gedeelte van Chichén Itzá werd gebouwd door de Itzáes. Dit was een Mayagroep die een variant van het Yukateeks Maya spreekt. Het Itzá wordt heden ten dage nog steeds gesproken in bijvoorbeeld het dorp San José.

De watervoorziening in Chichén Itzá was een groot probleem. Men was vooral aangewezen op onderaardse bronnen die gevormd waren door het instorten van stukken kalksteen. Eén van deze bronnen is de Heilige Cenote bron. Deze bron heeft een diameter van 60 meter en is 35 meter diep. De Maya’s brachten hier offers aan de regengod. Deze offers bestonden uit kinderen en jong volwassenen die onder andere met goud in de bron geworpen werden.

In 1904 vond Edward Thompson - een Amerikaan die het gehele opgravinggebied gekocht had - bij het dreggen van de bron ladingen skeletten en offergaven. Personen die dachten dat de Maya’s vredelievende mensen waren konden hun beeld toen wel iets bijstellen.

Rond de tiende eeuw raakte Chichén Itzá tijdelijk in verval na een massaal vertrek van de Maya bevolking . De redenen voor dit massale vertrek zijn niet duidelijk en de geleerden zijn het daardoor zelfs oneens of de stad überhaupt in verval raakte. De aanname dat dit vertrek veroorzaakt werd door landbouwproblemen kan van tafel geveegd worden omdat de bodems bijzonder vruchtbaar zijn.

In de elfde eeuw trokken de Maya`s weer terug naar de stad, direct gevolgd door Tolteekse bezetters die de stad veroverd zouden hebben. Ook hierover heerst weer massale onzekerheid onder de geleerden, tegenwoordig doen zelfs ideeën de ronde dat de Maya`s alleen handel bedreven met de Tolteken uit Centraal Mexico en dat hierdoor de cultuuruitwisseling optrad.

Terug naar de vorige pagina..
© Wereldwonderen.com | Disclaimer | RB-Media Internet Solutions | Webdesign Breda